Uw privacy is belangrijk voor ons!

Wij verwerken een aantal persoonsgegevens van u voor de volgende doelen:

 • om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • ter behartiging van de belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • voor het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen;
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
  kunnen voeren;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Deze persoonsgegevens delen wij enkel met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van
onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of vragen deze
over te dragen. Dit verzoek kan u indienen via mail aan hello@dols1948.com.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
kan u ook via deze weg dit aan ons melden.
Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden
tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35,
BE-1000 Brussel) of de Autoriteit Persoonsgegevens (Bezuidenhoutseweg 30, NL- 2594 AV Den
Haag)

Deze Privacy verklaring is van toepassing tot de verwerking van uw persoonsgegevens door The Owl
Society BV bestaande uit:

 • Dols NV, Langendijkstraat 3, BE-3690 Zutendaal
 • Dols Kantoorinstallatie en Projectinrichting BV, Dr. Nolenslaan 112, NL6136 GV Sittard